Author Archives: mowers

รถตัดหญ้านั่งขับ 26แรงม้า

รถตัดหญ้านั่งขับ

รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET 26แรงม้า ใบตัด 54นิ้ว

ลักษณะทั่วไป

MADE IN USA
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่ง ขับชนิด 4 ล้อ สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 54″
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Kohler 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 26 แรงม้า
 สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
 ที่นั่ง สามารถปรับได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง สูงสุด 11 ระดับ เพื่อรองรับสรีระผู้ใช้งาน
 มีระบบ Patented Smart Jet™ เพื่อล้างทำความสะอาดใบมีดหลังใช้งาน
 ระบบส่งกำลังเป็นแบบไฮโดรสเตติก (Hydrostatic) เกียร์อัตโนมัติ
 สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าอัตโนมัติ สูงสุด 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 ใบมีดแบบ 3 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้ 12 ระดับ (1″ – 4″)
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 1ุ6″ x 6.5″ ยางหลัง 22″ x 9.5″
 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ 12 ลิตร
 มีไฟหน้าใหญ่ สำหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
 ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอด้วยสัญญาณไฟ LED’s
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานขณะใบมีดหมุน หากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับเครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติ

*อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 3 ถุง ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

สนใจสอบถามราคา 083-188-9101


รถตัดหญ้านั่งขับ 23แรงม้า

รถตัดหญ้านั่งขับ

รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET 23แรงม้า ใบตัด 50นิ้ว

MADE IN USA

ลักษณะทั่วไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับชนิด 4 ล้อ สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 50″
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Kohler 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 23 แรงม้า
 สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
 ที่นั่ง สามารถปรับได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง สูงสุด 11 ระดับ เพื่อรองรับสรีระผู้ใช้งาน
 มีระบบ Patented Smart Jet™ เพื่อล้างทำความสะอาดใบมีดหลังใช้งาน
 ระบบส่งกำลังเป็นแบบไฮโดรสเตติก (Hydrostatic) เกียร์อัตโนมัติ
 สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าอัตโนมัติ สูงสุด 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 ใบมีดแบบ 3 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้ 12 ระดับ (1″ – 4″)
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 15″ x 6″ ยางหลัง 20″ x 8″
 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ 12 ลิตร
 มีไฟหน้าใหญ่ สำหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
 ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอด้วยสัญญาณไฟ LED’s
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานขณะใบมีดหมุน หากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับเครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติ

*อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 3 ถุง ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

สนใจสอบถามราคา 083-188-9101


รถตัดหญ้านั่งขับ 20แรงม้า

รถตัดหญ้านั่งขับ

รถตัดหญ้านั่งขับ CUBCADET 20แรงม้า ใบตัด 42 นิ้ว

ลักษณะทั่วไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับชนิด 4 ล้อ สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 42″
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Kohler 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 20แรงม้า

 ระบบส่งกำลังเป็นแบบไฮโดรสเตติก(Hydrostatic) เกียร์อัตโนมัติ
 สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าอัตโนมัติ สูงสุด 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 ใบมีดแบบ 2 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้ 12 ระดับ (1″ – 4″)
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 15″ x 6″ ยางหลัง 20″ x 8″
 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ 12 ลิตร
 มีไฟหน้าใหญ่ สำหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
 ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอด้วยสัญญาณไฟ LED’s
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานขณะใบมีดหมุน หากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับเครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติ
 สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
 ที่นั่งสามารถปรับได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง สูงสุด 11 ระดับ เพื่อรองรับสรีระผู้ใช้งาน
 มีระบบ Patented Smart Jet™ เพื่อล้างทำความสะอาดใบมีดหลังใช้งาน
*อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ท าด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

สนใจสอบถามราคา 083-188-9101


รถตัดหญ้านั่งขับ 17.5แรงม้า

 

รถตัดหญ้านั่งขับ

รถตัดหญ้านั่งขับ 17.5แรงม้า ใบตัด 42 นิ้ว

ลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 17.5 แรงม้า
 ระบบส่งกำลังเป็นแบบสายพาน สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้า 7 ระดับและถอยหลัง 7 ระดับ ใช้เบรก
ดับอัตโนมัติ
 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ 5 ลิตร
 สตาร์ทด้วยกุญแจ ใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลท์
 มีไฟหน้าใหญ่ สำหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ความจุ 230 ลิตร

สนใจสอบถามราคา 083-188-9101


รถตัดหญ้านั่งขับ 13.5แรงม้า

รถตัดหญ้านั่งขับ

รถตัดหญ้านั่งขับ 13.5แรงม้า ใบตัด 38 นิ้ว

ลักษณะทั่วไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับชนิด 4 ล้อสามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 38″
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดกำลังเครื่องยนต์ 13.5 แรงม้า
 ระบบส่งกำลังเป็นแบบสายพาน สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้า 6 ระดับและถอยหลัง 6 ระดับ ใช้เบรก
ร่วมกับคลัช
 ใบมีดแบบ 2 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่ าในการตัดหญ้าได้ตั้งแต่ 1″-4″
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 15″ x 6″ ยางหลัง 20″ x 8″
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานขณะใบมีดหมุนหากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์จะดับ
อัตโนมัติ
 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ 5 ลิตร
 สตาร์ทด้วยกุญแจ ใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลท์
 มีไฟหน้าใหญ่ สำหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ความจุ 230 ลิตร

สนใจสอบถามราคา 083-188-9101


รถตัดหญ้านั่งขับ 12.5แรงม้า

รถตัดหญ้านั่งขับ 12.5แรงม้า

รถตัดหญ้านั่งขับ ยี่ห้อ MTD  12.5แรงม้า /ใบมีดตัด 30นิ้ว

ลักษณะทั่วไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับขนาดเล็กชนิด 4 ล้อสามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 30″
 เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีบริเวณ สนามหญ้าขนาดเล็กหรือปานกลาง
 ขับง่าย น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
 น ำเข้าสำเร็จรูปจากประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 12.5 แรงม้า
 ระบบส่งกำลังเป็นแบบทรานสเมติค (Transmatic) ปรับความเร็วได้ 6 ระดับ
 บังคับการเลี้ยวด้วยพวงมาลัย เบาะนั่งสามารถปรับได้
 ยางล้อหน้าขนาด 13″ x 5″ ยางล้อหลังขนาด 16″ x 6.5″
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานขณะใบมีดหมุนหากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติ
 สตาร์ทด้วยกุญแจ ใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลท์
 ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 4.9 ลิตร พร้อมที่วัดระดับน้ำมัน
 รัศมีการเลี้ยว 18 นิ้ว
 น้ำหนักตัวรถ 127 กิโลกรัม
อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ความจุ 150 ลิตร

สอบถามราคาโทร 083 188 9101